Internationaal 3-D Managers Effectiviteit Seminar in Nederland

Reddin International organiseert dit jaar in Nederland een Internationaal 3-D Managers Effectiviteit Seminar. Een unieke mogelijkheid om met managers uit eigen en andere culturen te ontdekken welke kwaliteiten en instrumenten benut kunnen worden om als manager succesvol te zijn.

Franse, Duitse, Engelse, Spaanse, Portugese en Nederlandse Reddin trainers werken in dit seminar intensief samen om een zo hoog mogelijk leerrendement voor de deelnemers mogelijk te maken.

Het seminar wordt verdeeld in teams van maximaal 6 deelnemers. Deze teams worden ingedeeld naar voertaal en krijgen de beschikking over een eigen trainer.
Het beste leerrendement uit een Management Development programma wordt behaald wanneer een deelnemer een intensief programma in de eigen taal kan volgen.

De voorbereiding op het seminar, waaronder het lezen van management theorieën, het maken van testen en het analyseren van cases wordt uitgevoerd in de moedertaal.
Het programma kent:
• plenaire sessies, waarin het Engels de voertaal is en
• teamsessies waarin de deelnemers intensief samenwerken en hun eigen taal spreken.
Voortdurend staat een eigen trainer ter beschikking.
 
Dankzij sponsoring door de Reddin organisatie zijn de  kosten voor de deelnemers bijzonder laag, waardoor ook deelnemers uit Afrika en Zuid Amerika kunnen deelnemen.
De seminarkosten en de hotelkosten bedragen samen in totaal € 3.230,--

Lees meer over het 3-D Managers Effectiviteit Seminar >

Open Seminars 2019:
 

3D Managers Effectiviteit 
Seminar (3-D MES)

3 februari - 8 februari
19 mei - 24 mei
1 september - 6 september
3 november - 8 november



 

 

Inschrijven
 

Informeer je manager

© 2019 WJ Reddin | Webdesign Blanc Webdesign