"Het is de taak van een manager om een geheel te creëren dat meer is
dan
de som der delen, een productieve eenheid die meer oplevert
dan wat er aan input ingestoken is.

Peter F.Drucker
 

Case studies

 

Kwaliteit verplicht

Zuiveringsschap van parafencultuur naar voortrekkersrol

Betere resultaten, dat wil iedere organisatie wel. Maar hoe krijg je een organisatie in beweging? Dat het kan, bewijst de directeur van een zuiveringsschap. Hij heeft met zijn organisatie de omslag van een ambtelijk dienstenmodel naar een klantgerichte, lerende organisatie gemaakt. Daar was al een structuurwijziging aan voorafgegaan, waarmee het bestuur van deze organisatie aanhaakte bij de hang binnen (semi)overheden naar een beter controleerbaar, resultaatgericht model. De aanpak 'Resultaatmanagement' van het bureau W.J. Reddin & Associates sloot daar ‘naadloos’ bij aan. Output in plaats van een doe-cultuur, flexibiliteit en integraal management zijn de sleutelbegrippen, waarmee het zuiveringsschap een voorloper in haar regio werd. Resultaat? Het belastingtarief kon vijf jaar lang gelijk blijven en 20% rendementsverbetering in een paar jaar tijd.

(Download het hele artikel)
 

Westpac Banking Corporation

Dit artikel is grotendeels gebaseerd op lezingen die gegeven werden door twee leidinggevende functionarissen van een Australische bank. De eerste lezing werd gehouden door Bob White, president-directeur van de Westpac Banking Corporation, tijdens een bijeenkomst van de internationale monetaire conferentie die gehouden werd in Boston.
De tweede werd gegeven door Geoff Thompson, fusiemanager van de toenmalige Bank of New South Wales, voor het Australisch instituut voor managementontwikkeling in Sydney, New South Wales. (Beide lezingen zijn in zoverre geredigeerd, dat de gedeelten die betrekking hebben op de veranderingen in de wijze van bankzaken afhandelen, weggelaten zijn en de passages over de introductie van outputgerichtheid zijn blijven staan.)

(Download het hele artikel)


Case study: How an Airline improved marketing performance

Heavy losses caused a well known Airline to introduce a major change in its organisational structure. That brought to light a number of weaknesses, and placed added responsibility on managers at lower levels. Following an initial trial of management by objectives MBO, a procedure was developed which has now become standard throughout the Airlines marketing management activities. Their CEO outlines its approach, and provides samples of how it works in practice. These samples also provide a rather good indication of the sort of results an organisation can expect from a well-run MBO programme. He admits that there have been some failures in the programme, but adds that these have provided some valuable lessons for the future. Overall, MBO has proved its value as an improver of management performance in marketing, and is now being extended to the Airlines other functions. The company’s objectives are clear. Now it is there to develop their managers such to achieve those objectives ………………….

(Download het hele artikel)

 

Case study: How a small organisation uses these ideas

After participating in an output orientated seminar based on the ideas in this Bill Reddin book this managing owner of an air conditioning installation firm (counting circa 80 employees) made many changes. He decided to base his firm on outputs, rid his desk, and hold team meetings as described in Chapter 6 and to change many other things. Change is slightly nervy but he had the nerve to do it. Profits doubled the next year, and then doubled the year after. He has now secured his family fortune. He took a risk and it succeeded. He wrote this letter to the trainer delivering the seminar. ………………….

(Download het hele artikel)

 

Andere case studies

Internationale verpakkingsindustrie
Energie maatschappij
Toeleveringsbedrijf voor de petrochemische industrie
Een van de grootste accountantsfirma's ter wereld
General Motors

 (Verzoek om toezending)

Open Seminars 2021:
 

3D Managers Effectiviteit
Seminar (3-D MES)

 

In het voorjaar konden

geen seminars plaatsvinden

Het eerste open seminar dit najaar is:
14 - 19 november 2021

 

Open seminars in 2202:

20 - 25 februar
15 - 20 meiInschrijven

 

Informeer je manager

© 2021 WJ Reddin | Webdesign Blanc Webdesign